Young

Women |Young | Teenagers and Kids


 

mladi5

 

Во секоја заедница постои младински час. Тој час е шанса младите луѓе да разговараат за своите проблеми, сомнежи, верувања, надежи. Исто така, се обработуваат теми од Библијата и од учењето на нашата Црква. Во рамките на младинските активности е и заедничкиот дочек на Нова Година, традиционалниот првомајски излет, а секоја година се одржува и младински камп, кој исто така е прилика за дружење, меѓусебно запознавање и славење на Бога.

Активностите на младите можете да ги следите и на facebook страната
 Млади од ЕМЦ Македонија / Youth of UMC Macedonia